Introductie

Vanwege het unieke uitgangspunt, het scheepsmodel, zijn de geschiedenissen die in Scheepshistorie worden verteld vaak van een andere orde dan de gebruikelijke geschiedschrijving. De maritieme geschiedenis heeft veel kanten, maar met een model van het onderwerp voor ogen wordt het verhaal ineens veel tastbaarder. Het scheepsmodel prikkelt de fantasie, de lezer wordt als het ware in staat gesteld zich een beeld te vormen van een werkelijkheid waarvoor soms duizend woorden ontoereikend zijn.

Dat de verhalen terecht en betrouwbaar zijn wordt gegarandeerd door de statuur van de auteurs, stuk voor stuk vakmensen werkzaam bij diverse maritieme museums of historici met een grote kennis van zaken. Hun gedegen kennis van de onderwerpen die in Scheepshistorie aan de orde komen leidt vaak ook tot de toegang naar nieuwe bronnen van informatie en soms unieke tekeningen, illustraties en foto’s.

Vanzelfsprekend komen naast de verhalen over scheepsmodellen ook allerlei andere maritieme onderwerpen aan de orde.Scheepshistorie is daarom vergelijkbaar met een bezoek aan een maritiem museum. Er is in zo’n museum van alles op het gebied van onze maritieme historie te zien, maar in vrijwel elke ruimte is het scheepsmodel aanwezig, en zo is het ook in Scheepshistorie.