Restauratie

Restauratie van vooral contemporaine scheepsmodellen vereist naast kennis van zaken ten aanzien van de bouw van scheepsmodellen en de tijdsperiode van waaruit het betreffende object stamt, ook een gedegen kennis van restauratie technieken. De restaurateur moet zich als het ware kunnen verplaatsen in de geest van de oorspronkelijke bouwer van het model en begrip hebben voor zijn manier van werken. Soms ook komen als het oude model z’n geheimen prijs geeft verassende ontdekkingen tevoorschijn.
In Scheepshistorie komen regelmatig restauratieprojecten aan de orde zodat de lezers kennis kunnen nemen van wat een verantwoorde restauratie betekent en daar zoal bij komt kijken.
.

Restauratie