Doelstelling

De doelstelling van Scheepshistorie is het contemporaine scheepsmodel als cultureel erfgoed onder de aandacht van het publiek en museumbezoekers te brengen. Het scheepsmodel staat daarbij zoveel mogelijk centraal in een reconstructie van een maritieme geschiedenis van het model, het schip of het gebruik ervan destijds. Daarmee wordt de kennis met betrekking tot de klassieke en historische scheepsbouw en het toenmalige gebruik van de schepen verbreed.

Waarom
Scheepshistorie is ontstaan uit de gedachte dat het eigentijdse scheepsmodel een representant is van een historie die is verbonden met het schip of het model, maar waarover algemeen weinig bekend is of de details moeilijk zijn te achterhalen.
In Scheepshistorie wordt de maritieme geschiedenis van het schip of het model beschreven en geïllustreerd met foto’s, prenten, tekeningen, memorabilia en andere illustraties.

Door wie
De verhalen in Scheepshistorie worden door professionele specialisten en de historici van de meewerkende maritieme museums samengesteld. Hun vakkennis en inzichten zijn een garantie voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de historische gegevens.

De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling en de uitvoering van Scheepshistorie