Nautische kunst

De maritieme figuratieve kunst speelt tot de opkomst van de fotografie een belangrijke rol bij de bestudering van alles wat met de overzeese handel, de scheepvaart en schepen van doen heeft. Er is een overdaad aan schitterend werk van beroemde maritieme kunstenaars, werk dat ons een blik gunt op ons maritiem verleden. Hoe hadden wij anders geweten hoe de schepen er uit zagen en welke invloed de scheepvaart en de schepen op de samenleving heeft gehad.
Het contemporaine scheepsmodel is in dat verband een schitterende aanvulling op wat schilderijen ons vertellen, een driedimsionale weergave van de schepen van het schilderij met de unieke bijzonderheid dat ook het onderwaterschip zichtbaar is.
Maritieme schilderijen en scheepsmodellen vullen elkaar aan en samen vormen zij een unieke registratie van het verleden.
Scheepshistorie kan niet zonder die band en daarom is de figuratieve maritieme kunst onlosmakelijk daarmee verbonden.