Scheepshistorie

Scheepshistorie is een periodieke uitgave van Lanasta die in nauwe samenwerking met de Maritieme Museums in Nederland tot stand wordt gebracht. Het eerste nummer verscheen in 2004 en met ingang van nummer 5 wordt Scheepshistorie tevens integraal in de Engelse taal uitgegeven onder de titel Maritime History.
De artikelen in Scheepshistorie beslaan een periode vanaf de vroege 16e eeuw tot heden en betreffen zowel zeevaart als binnenvaart in alle mogelijke toepassingen waaronder: koopvaardij, marine, visserij, recreatie, offshore en aanverwante maritieme zaken. Ook maritiem gerelateerde onderwerpen zoals navigatie-instrumenten, bakens en vuurtorens, werven en bedrijfsinstallaties voor overslag komen van tijd tot tijd aan de orde.
Een belangrijk onderwerp vormen ook de talloze maritieme schilderijen, aquarellen en gravures waarvan er in ieder nummer van Scheepshistorie tenminste één wordt afgebeeld en voorzien van een kunsthistorische toelichting.
Scheepshistorie biedt daardoor een breed en gevarieerd beeld van wat onze rijke maritieme historie te bieden heeft. De verhalen zijn doorspekt met interessante en vaak unieke details en ondersteund door een groot aantal veelal gekleurde illustraties.