Collectie zoeksysteem van de maritieme musea

Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van een aantal belangrijke maritieme musea, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden.

Maritiem digitaal: http://www.maritiemdigitaal.nl/

 

-